За връзка с нас

Отдел "Фронт офис"

Гинка Танева - Ръководител отдел

тел./факс: +359 (02) 421-40-49

тел./факс: +359 (02) 986-55-66

 

Отдел "Финансови пазари"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел./факс: +359 (02) 421-40-46

тел./факс: +359 (02) 986-35-60

 

Отдел "Управление на активи"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83

 

Отдел "Инвестиционно банкиране"

Тихомир Каунджиев - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83

 

Отдел "Бек офис"

Гинка Танева - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-55-66

 

Отдел "Счетоводтво"

Албена Брашнарова - Гл. Счетоводител

тел.: +359 (02) 988-50-32

 

Отдел "Управление на риска"

Тихомир Каунджиев - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83