Банкови сметки за клиенти

Банка: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

SWIFT BIC: PIRBBGSF

IBAN (BGN): BG65 PIRB 8068 1603 6651 74

IBAN (USD): BG02 PIRB 9170 1745 1423 91

IBAN (EUR): BG11 PIRB 8068 1603 2328 47

Основание: Покупка на акции, трите имена и ЕГН на заявителя

Бенефициент: Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД