Мениджмънт

"БЕТА КОРП" АД се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове Атанас Бойчев (Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор), Борислав Попов (Зам. председател на Съвета на директорите) и Юрий Станчев (член на Съвета на директорите).

 

Снимка Атанас Бойчев

   Атанас Бойчев - Председател на Съвета на директорите на ИП "Бета Корп" АД

Атанас Бойчев е магистър по право от Софийски университет Климент Охридски. През 1994 г. създава финансово-брокерска къща Бета Корп АД. С развитието на дейността си в сферата на инвестициите, Бета Корп АД, разширява дейността си и в областта на инвестиционното посредничество. От създаването на Бета Корп до настоящия момент г-н Бойчев управлява компанията. Атанас Бойчев участва активно във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България. Бивш член на СД на Софийска фондова борса. Председател на СД на ПАРК АДСИЦ, член на УС на БАЛИП с трети мандат.

Снимка Борислав Попов

   Борислав Попов - Зам. председател на Съвета на директорите на ИП "Бета Корп" АД

Борислав Попов е Заместник председател на Съвета на директорите на ИП " Бета Корп " АД. Той се присъединява към екипа на посредника скоро след създаването му през 1997 година, като кариерата му преминава през различни отдели на институцията, което му помага да натрупа безценен опит и знания. Има придобита магистърска степен като инженер от Технически университет – гр. София през 1996 година и диплома за завършена специалност " Банки и финанси " от Свободен факултет към същия университет през 1997 година. През 2002 година придобива лиценз за брокер на ценни книжа от КФН, като следващата година печели и грамота за брокер с най-много сделки на БФБ – гр. София. През 2003 година придобива и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. През следващите години непрекъснато повишава своите квалификационни умения с много участия в различни курсове, семинари и обучения, като придобива редица сертификати свързани с познаването на финансовите и капиталови пазари. Към настоящия момент Борислав Попов е също така член на мениджърския екип и ръководител на трейдинг отдела на ИП " Бета Корп " АД.

 

Снимка Юрий Станчев

 Юрий Станчев - Акционер и член на Съвета на директорите на ИП "Бета Корп" АД 

Юрий Станчев е член на СД на ИП Бета корп АД. Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1990 година, като до 2005 година работи в банковия сектор. През този период е ръководил финансовите търговски и трежъри операции на институциите, инвестиционното банкиране и инвестиционното посредничество. Юрий Станчев има придобита магистърска степен в електронните технологии, в банковото дело и MBA in finance от University of Sheffield. Специализирал е търговия с опционни и фючърсни контракти в De Paul University, Chicago. Председателствал е комисията за капиталовите пазари при АТБ, бил е заместник председател на Българска дилърска асоциация и е участвал при консултирането на повечето значими проекти при създаването на сега действащите нормативни финансови регулации. Към настоящия момент Станчев е също така председател на СД и изпълнителен директор на Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД, дружеството, което е издател на кредитните карти ТРАНСКАРТ, заместник председател и изпълнителен директор на Трансинвестмънт АДСИЦ и заместник председател на СД на Ексклузив пропърти АДСИЦ.

 

Снимка Тихомир Каунджиев

  Тихомир Каунджиев - Инвестиционен консултант и член на мениджърския екип на ИП "Бета Корп" АД 

Завършил успешно магистърска програма по "Финанси" на НБУ (София), и бакалавърска такава в специалността "Стопанско управление" на УХТ (Пловдив). По време на обучението в магистърската програма е специализирал в направление "Финансови пазари" и успешно защитава магистърска теза за практическото приложение на корпоративните конвертируеми облигации. Участник в университетска програма Socrat/Erasmus, благодарение, на която специализира в областта на копоративните финанси в университета на град Парма (Италия). Участник в организираното от фондация „Атанас Буров” – „Лятно училище по съвременно банкиране” - специализира в модулите по инвестиционно банкиране и риск мениджмънт. Член е на екипа отличен е с наградата “Standard Portfolio Award” за най-добре структуриран и оптимизиран инвестицонен портфейл от ценни книжа. Професионалния му път в сферата на финансите започва от позиции на консултант и аналитичен специалист в банковия сектор. В последствие трупа изключително ценен опит и професинални умения в областта на корпоративните кредитни рейтинги. Работи като финансов анализатор и проджект мениджър на редица проекти свързани с оценка на кредитния риск и определяне на рейтинги на компании опериращи в секторите: строителство, енергетика, застраховане, търговки банки, печатна дейност, търговия и др. От средата на 2007 г. е финансов аналитик и член на мениджърския екип на ИП „Бета Корп”.